Projekt EU - Šablony II

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Jeden za všechny, všichni za jednoho, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012647, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na tyto aktivity:

personální podpora mateřské školy, základní školy a školní družiny – školní asistent

využití ICT ve vzdělávání v mateřské škole

sdílení zkušeností pedagogů základních škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Klub zábavné logiky a deskových her

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

projektové dny mateřské školy a základní školy

Hlavními cíli projektu jsou:

zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.


9 zobrazení

+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice