Provoz MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola se po nouzovém stavu opět otevře 25. 5. 2020 (pokud nedojde ze strany vlády k dalším opatřením).

Zároveň chystáme prodloužení provozu MŠ během prázdnin. Vzhledem k okolnostem bude MŠ uzavřena pouze 14 dní v době 13. - 24. 7. Pokud aktuální opatření a počet dětí dovolí, bude možné umístit děti na tuto dobu do ZŠ Terezín. V současné době to ovšem možné není.

Abychom mohli provoz MŠ náležitě zorganizovat, oznamte, prosím, do 28. 5. které dny bude Vaše dítě do školky docházet (červen – srpen).

V době od 25. 5. bude provoz ve školce ve znamení zvýšených hygienických opatření.

  • Rodiče (popř. jiní rodinní příslušníci) i děti přicházející do školky musí mít roušku

  • Dodržujte rozestupy, počkejte, až se šatna uvolní (hlavně v ranních hodinách)

  • Při pobytu v MŠ a na zahradě děti roušku mít nemusí

  • Každé ráno si dítě přinese min. 2 čisté roušky (pro cestu domů, popř. vycházku po vsi) a sáček na uschování roušek použitých

  • Je zakázáno nosit jakékoliv hračky z domova, nemůžeme slavit narozeniny doneseným dortem apod.

  • Ihned po příchodu a přezutí si každé dítě pečlivě umyje ruce

  • Každému dítěti bude po příchodu do školky změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě jejího zvýšení nebo podezření na onemocnění nebude ten den dítě do MŠ přijato

  • V případě onemocnění během dne bude dítě izolováno od ostatních a rodiče budou vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ

  • Do školky nesmí vstoupit žádná osoba (včetně dětí), která bude prokazovat jakoukoliv infekci dýchacích cest (kašel, rýma…..)

  • Stravování dětí bude do konce června probíhat beze změn. Během prázdnin budeme odebírat obědy z Klobouku, svačiny si budou děti nosit vlastní

Při prvním vstupu do školky předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení:


- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Bez tohoto prohlášení nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Těšíme se na shledání a pevně věříme, že se nám společnými silami podaří stávající situaci zvládnout.

V Českých Kopistech dne 9. 5. 2020 Mgr. Ivana Latislavová

ředitelka školy

32 zobrazení

+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice