Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy České Kopisty 84, příspěvková organizace, v souladu s §46, §165 odstavce 2 a §183 odstavce 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, České Kopisty 84, příspěvková organizace, níže uvedeným uchazečům:

ČK/01/2020 ČK/02/2020 ČK/03/2020 ČK/04/2020


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy České Kopisty a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.


Našim budoucím prvňáčkům i jejich rodičům blahopřejeme a těšíme se na shledanou.

Datum zveřejnění: 6. 4. 2020

Mgr. Ivana Latislavová

ředitelka školy
30 zobrazení

+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice