+420 666 777 888

© 2019 ZŠ a MŠ České Kopisty, vytvořeno Latisk Litoměřice

Zápis do MŠ

Aktualizace: před dnem

Upozorňujeme, že vzhledem k nouzovému stavu proběhne zápis do mateřské školy

bez přítomnosti dětí.

Stáhněte si, prosím, na webových stránkách školy Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list. Obojí vyplňte a doručte do školy do 12. 5. 2020.


Oba tiskopisy si také můžete vyzvednout a vyplnit přímo ve škole. Budeme Vám k dispozici ve dnech 2. 4., 6. 4., 9. 4. a 12. 5. 2020 vždy od 8.00 do 16.00. Dále potom dle telefonické domluvy na tel. č. 604 308 798.

Připomínáme, že do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má doklad, že je imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 20 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň apelujeme na rodiče, aby své děti na vstup do MŠ náležitě připravili. Jedná se především o samostatnost v sebeobsluze a základních hygienických návycích.


13 zobrazení