Školní družina

Samozřejmostí naší školy je školní družina. Podnikáme v ní spoustu aktivit – vyrábíme úžasná výtvarná díla, válíme se po koberci se stavebnicemi, plníme úkoly do školního projektu Recyklohraní. Můžeme si půjčit knížku ze školní knihovny nebo se pobavit u interaktivní tabule. Kdo chce, může si zde napsat domácí úkoly. Chodíme se vyřádit na školní zahradu nebo fotbalové hřiště, podnikáme výpravy podél Labe.

Na to všechno máme čas až do 15.00 hodin.